För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken