För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1971:1217) om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken