För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1971:703) om redovisning av pengar som har deponerats hos länsstyrelse enligt 8 kap. 12 a § eller 12 kap. 21 jordabalken