För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken