För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Mätningskungörelse (1974:339). Författningen har upphävts genom: SFS 2010:167