Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet