För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar