För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1933:519) om ersättning till vissa synemän samt till sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred