För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1959:518) rörande tillämpning av lagarna den 6 december 1946 (nr 741) och den 4 december 1959 (nr 517) om förlängning av tiden för vissa servitut