För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1981:333) om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut. Författningen har upphävts genom: SFS 2013:488