För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Hemvärnsförordning (1997:146)