För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap