För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap