För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning. Författningen har upphävts genom: SFS 2019:32