För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning. Författningen har upphävts genom: SFS 2019:83