För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen. Författningen har upphävts genom: SFS 2012:146