För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler