För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands