För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands