För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall