För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1990:712) om undersökning av olyckor