För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor