För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor