För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:236