För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor