För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2012:858) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2013