Förordning (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:833
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:833