För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:198