För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare. Författningen har upphävts genom: SFS 2016:39