För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:820