För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1966:314) om kontinentalsockeln