För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:1272