För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:74