För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1985:675) om riksgränsen mellan Sverige och Finland. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:241