För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1986:1283) om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar