För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon