För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner