För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2010:241) om riksgränsen mellan Sverige och Finland