För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt