För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1882