För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1990:992) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1925