Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2013:558
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2013:558