För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1893