För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1989:46) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1897