För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur