Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1453
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1453