Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område