För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning