För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Firmalag (1974:156). Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1653