För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.